Gotokusakai_adidasJapan_01 thumbnail
Gotokusakai_adidasJapan_02 thumbnail
Gotokusakai_adidasJapan_03 thumbnail
Gotokusakai_adidasJapan_01
Gotokusakai_adidasJapan_02
Gotokusakai_adidasJapan_03

Japan international football player Sakai Gotoku/VFB Stuttgart, a collaboration with Adidas.

Japan international football player Sakai Gotoku/VFB Stuttgart, a collaboration with Adidas.

Stuttgart, a collaboration with Adidas.

Adidas